Molshaven er et unikt sted, hvor der dyrkes grøntsager af høj kvalitet.

Vi residerer på sydsiden af Mols, hvor klimaet gør det optimalt at drive et bæredygtigt gartneri med varmekrævende planter.

Vi gør mest i Jordbær, ærter, chili og artiskokker, men vi prøver at gøre vores sortiment så bredt og spændende som muligt med en palet af krydderier og grøntsager.

Vi har også æg.

Salg

Vi dyrker grøntsager året rundt, men vi leverer friske varer primo juni til medio november. I perioden sælges der et bredt sortiment, hvor man kan orientere sig om dette, bl.a. på Molshaven's facebook side eller herinde.

Skulle man have nogle spørgsmål til en evt. specialvare eller leverance/afhentning heraf, er man velkommen til at ringe eller skrive til os, men istedet skulle tage at besøge vores unikke sted og se hvordan vi dyrker vores grøntsager, eller besøge vores bod ved Ærtehøjvej 7, 8420 Knebel (Molshaven).

Næste

Bæredygtighed, bier og biodiversitet

Vilde bestøvere og vilde bier er i særdeleshed på tilbagegang. Honningbien er den vigtigste faktor i bevarelsen af den mangeartede danske flora via sin bestøvning og derved fremme af plante- og dyrediversiteten, mener Fødevareministeriet.

Danmarks Miljøundersøgelser(DMU) rapporterer at I ingen af de ni danske økosystemer, DMU har undersøgt, er tabet af biodiversitet standset. Vi mister altså fortsat mangfoldighed i både skove, vandløb, søer, på marker, enge, heder, ved kyster og i byer. "Det er en eklatant fiasko, at man ikke har fået stoppet tilbagegangen. Danmark bliver fattigere, når vi får mindre natur, færre sommerfugle, færre fugle ved kysterne, færre blomster på engene samt færre frøer, firben og svampe. Det forringer vores velfærd", udtaler seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra DMU.

Chefen for FN's sekretariat for biodiversitetskonventionen, Ahmed Djoghlaf har udtalt, at selve grundlaget for livet på Jorden - ilt, vand, fødevarer og medicin - er truet, fordi vi alt for uhæmmet omdanner natur til landbrug, infrastruktur og byer. Tabet af biodiversitet er dramatisk - vi mister dyre- og plantearter med stor hastighed. Det kan ikke fortsætte. Vi bliver nødt til at stoppe tabet af biodiversitet, hvis liv på Jorden skal fortsætte.

Næste

Om os

På gården 'Hullet' ved foden af Mols Bjerge, holder Molshaven til. Hullet har været dyrket økologisk godkendt i mange år – en arv vi i Molshaven er ved at tage op, hvor hovedprincipperne bag, er maksimal bæredygtighed, økologi i sig selv er ikke godt nok, og ikke mindst råvarens smag.
Vi prøver på at lave en selvbærende drift med så lidt import til grunden som muligt. Vi laver vores egen gødninger fra egne dyr og vi bruger primært regnvand fra opsamling til vanding og kildevand fra engen til dyrene.

Billedgalleri - Produktionen

Billedgalleri - Blomster og Bier

Gi lyd

Molshaven
Ærtehøjvej 7, Strands, 8420 Knebel.
Telefon: 91887146 Email: molshaven@gmail.com